BỘ NỒI ĐỨC WMF 3 CHIẾC

2,200,000

  • 1 nồi 1,9L (Ø 16 cm)
  • 1 nồi 3,3L (Ø 20cm)
  • 1 nồi 5,7L (Ø 24cm)