[CHÍNH HÃNG] NỒI CHIÊN KLARSTEIN 5,4 L ĐIỀU KHIỂN CƠ CỦA ĐỨC

3,500,000