Quánh Tefal Unlimited có miệng rót hàng Pháp size 16-20

950,000