Quánh Tefal Unlimited có miệng rót hàng Pháp size 16cm

850,000