Bộ nồi(04 chiếc) WMF Collier 4pc COOKWare

Nhập khẩu nguyên bộ từ Đức

  • 01 nồi 6,0L 24cm
  • 01 nồi 3,5L 20cm
  • 01 nồi 2,0L 16cm
  • 01 quánh 1,5L 16cm

In Stock

Sku:WMF.Collier4

6.300.000 3.600.000